HOTLINE:

0901 009 288

Giá trị cốt lõi

Tín: Hội Quán Bất Động Sản giữ chữ Tín với chính mình, khách hàng và xã hội. Luôn nâng cao năng lực và nỗ lực đảm bảo cam kết.

Tâm: Lấy chữ Tâm làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh, duy trì đạo đức với khách hàng và xã hội. Sảnh chính của công ty được lấy ý tưởng từ 9 ngôi sao (tượng trưng cho 9 cổ đông công ty) tạo thành hình chữ Tâm, đó chính là tâm huyết chinh phục những đỉnh cáo giá trị cao cả của lãnh đạo công ty ngày càng phát triển.

Tượng hình chữ Tâm (Hán tự) tại sàn chính hội trường

Trí: Hội Quán Bất Động Sản đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; sáng tạo những con đường mới đến tri thức và thành công; chủ trương xây dựng một doanh nghiệp năng động, sáng tạo.

Nhân: Tạo dựng “Nhân hòa” trong quan hệ tam tài “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”. Lấy chữ Nhân làm nền tảng xây dựng mối quan hệ nhân văn với khách hàng, đối tác, cổ đông và nhân viên.

 

Chia sẻ

Số người Online : 0
Lượt truy cập : 0
Truy cập trong ngày : 0

Đăng ký để nhận tin: